Екзаменаційні питання з хірургії для проведення іспиту у лікарів-хірургів передатестаційного циклу

 

І.   ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ

 1. Можливі ускладнення при переливанні крові, їх профілактика та лікування.
 2. Крово- та плазмозамінники: класифікація, показання до застосування.
 3. Парентеральне живлення: принципи проведення
 4. Рани та їх класифікація. Перебіг раневого процесу. Первинна хірургічна обробка ран, методи лікування.
 5. Гнійна інфекція: збудники, шляхи проникнення та розповсюдження, загальна та місцева реакція організму. Абсцес, флегмона, гідроаденіт, бешиха. Діагностика, лікування.
 6. Гнійні захворювання пальців: панарицій, тендовагініт. Клініка, діагностика, лікування.
 7. Флегмони китиці, діагностика, лікування. Експертиза непрацездатності.
 8. Сучасний перебіг сифілісу. Помилки хірурга в діагностиці сифілісу. Диференціальна діагностика шанкру-панарицію і панарицію.
 9. Синдром набутого імунодефіциту (СЩЦ). Клінічні прояви, шляхи передачі. Профілактика інфікування в медичних закладах.
 10. Особливості перебігу запальних процесів на обличчі та шиї. Клініка, діагностика, лікування, ускладнення.
 11. Анаеробна інфекція: етіологія, класифікація, клініка, діагностика, принципи профілактики та лікування.
 12. Правець: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.
 13. Хірургічний сепсис, діагностика, лікування.
 14. Опіки та обмороження: класифікація, визначення ступеня і площі ураження.Перша допомога і лікування. Електроопіки - особливості першої допомоги, лікування.
 15. Мастити: класифікація, клінічний перебіг, лікування. Методи профілактики післяродових маститів.
 16. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності хірургічних хворих. Робота ЛКК та ЛТЕК.

 

II. СПЕЦІАЛЬНА ХІРУРГІЯ

 

 1. Ендемічний зоб: класифікація, стадії захворювання, етіологія, клініка, діагностика, лікування.
 2. Тіреоідит Хашімото, Ріделя: клініка, діагностика, лікування.
 3. Тіреотоксичний зоб та його ускладнення, клініка, методи обстеження, лікування.
 4. Дисгормональні захворювання молочної залози: класифікація, клініка, лікування та профілактика.
 5. Дивертикули стравоходу: класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 6. Ахалазія кардії: класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 7. Хімічні опіки стравоходу та шлунка, їх наслідки. Консервативне та хірургічне лікування стриктур стравоходу.
 8. Сторонні тіла стравоходу та трахеї, клініка, діагностика, невідкладна допомога.
 9. Абсцеси та гангрена легень: класифікація, етіологія, клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 10. Бронхоектатична хвороба: етіологія, клініка, діагностика, лікування.
 11. Ускладнення нагнійних процесів легень. Піопневмоторакс, клініка, діагностика, лікування.
 12. Гострі гнійні запалення плеври: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, хірургічна тактика.
 13. Хронічні гнійні запалення плеври; класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Вибір методу хірургічного лікування.
 14. Закрита та відкрита травма органів грудної клітки. Види пневмотораксів, гемоторакс. Клініка, діагностика, лікування.
 15. Переломи ребер, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 16. Спонтанний пневмоторакс, причини, клініка, діагностика, лікування.
 17. Поранення серця, клініка, діагностика, хірургічна тактика.
 18. Легенева кровотеча.Причини, клініка, діагностика, лікування.
 19. Поранення шиї, гортані, стравоходу. Надання невідкладної допомоги, лікувальна тактика.
 20. Медіастінальна емфізема. Клініка, діагностика, лікувальна тактика.
 21. Гострий медіастиніт; причини, клініка, діагностика, хірургічне лікування. Топографо-анатомічні дані середостіння.
 22. Пахвинні грижі: топографо-анатомічні дані пахвинного каналу. Класифікація, діагностика, лікування, експертиза непрацездатності.
 23. Защемлені грижі. Види защемлення, клініка, діагностика, лікування.
 24. Післяопераційні грижі. Причини виникнення. Особливості операцій при різних післяопераційних грижах. Експертиза непрацездатності.
 25. Внутрішньоочеревинні грижі. Визначення поняття. Класифікація. Симптоматика, діагностика. Хірургічна тактика.
 26. Діафрагмальні грижі. Анатомо-топографічні дані діафрагми. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 27. Стегнові грижі. Топографо-анатомічні дані стегнового каналу. Клініка, діагностика, лікування.
 28. Грижі білої лінії живота та пупкові грижі. Причини виникнення. Клініка. Діагностика. Лікування.
 29. Грижі стравохідного отвору діафрагми. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 30. Показання до хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Сучасні методи хірургічного лікування.
 31. Стеноз виходу з шлунка. Класифікація, діагностика порушень білкового, водно- електролітного балансу та кислотно-лужного стану. Передопераційна підготовка та вибір методу хірургічного лікування.
 32. Перфоративна виразка. Класифікація перфорацій, клініка, діагностика. Диференціальна діагностика. Хірургічна тактика і вибір методу хірургічного лікування.
 33. Кривавляча виразка. Клініка. Діагностика. Диференціальний діагноз. Лікувальна тактика. Показання до оперативного лікування і вибір методу лікування.
 34. Пенетруючі та кальозні виразки. Клініка, діагностика, лікування.
 35. Гострі стресові виразки, медикаментозні виразки. Причини, клініка, діагностика, ускладнення, вибір методу лікування.
 36. Ранні післяопераційні ускладнення після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Клініка, діагностика, лікувальна тактика.
 37. Ранні післяопераційні ускладнення після органозберігаючих операцій з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Клініка, діагностика, лікувальна тактика.
 38. Хвороби оперованого шлунка. Постгастрорезекційний синдром. Класифікація, клініка, діагностика, лікувальна тактика.
 39. Хвороби оперованого шлунка. Постваготомічний синдром Класифікація, клініка, діагностика, лікувальна тактика.
 40. Гостра кишкова непрохідність. Класифікація, етіологія, патогенез. Методи діагностики і лікування.
 41. Странгуляційна кишкова непрохідність. Класифікація, клініка, діагностика, хірургічне лікування. Інтубація кишечника. Показання до резекції кишечника.
 42. Обтураційна кишкова непрохідність. Причини. Патогенез, клініка, діагностика. Вибір методу оперативного втручання при обтурації правої та лівої половини товстої кишки пухлиною.
 43. Динамічна кишкова непрохідність. Класифікація, клініка, діагностика. Методи лікування спастичної та паралітичної кишкової непрохідності.
 44. Гострий апендицит. Класифікація. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. Хірургічні доступи і методи апендектомії.
 45. Ускладнення гострого апендициту: Клініка, діагностика, вибір методу хірургічного лікування.
 46. Особливості перебігу гострого апендициту у дітей, людей похилого віку, у вагітних та в залежності від розміщення червоподібного паростка. Клініка, діагностика, лікування.
 47. Ранні та пізні ускладнення апендектомії. Клініка, діагностика, лікування.
 48. Інвагінація кишечника. Класифікація, клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 49. Хвороба зрощень та її ускладнення. Клініка. Діагностика, профілактика та її лікування.
 50. Неспецифічний виразковий коліт. Клініка, діагностика. Ускладнення. Показання до оперативного лікування та види операцій.
 51. Гострі гемороїдальні кровотечі. Причини, клініка, діагностика, лікування.
 52. Поранення прямої кишки та промежини. Клініка, діагностика, хірургічна тактика.
 53. Гострі парапроктити. Клініка, діагностика, лікування.
 54. Тріщини заднього проходу. Геморой. Клініка, діагностика, лікування.
 55. Випадіння прямої кишки: етіологія, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 56. Параректальні нориці: класифікація, діагностика, лікування, ускладнення.
 57. Зовнішні кишкові нориці. Класифікація, патанатомія, клініка, діагностика, консервативне та оперативне лікування.
 58. Гострий гнійний перитоніт: етіологія, патогенез, стадії, діагностика, лікувальна тактика.
 59. Гострий тромбоз та емболія мезентеріальних судин. Етіологія, патогенез, клініки, діагностика, лікування.
 60. Туберкульозний перитоніт: класифікація, клініка, діагностика і лікування.
 61. Піддіафрагмальний абсцес. Причини виникнення, класифікація, клініка, діагностика, методи хірургічного лікування.
 62. Тазові та міжкишкові абсцеси черевної порожнини. Клініка, діагностика і лікування.
 63. Жовчно-кам'яна хвороба та її ускладнення. Гострий холецистит: класифікація, патогенез, клініка, діагностика і лікування. Ускладнення гострого холециститу.
 64. Водянка і емпієма жовчного міхура. Клініка, діагностика і лікування.
 65. Холангіт: етіологія, клініка, діагностика і лікування.
 66. Хронічний калькульозний холецистит. Клініка, діагностика. Сучасні оперативні методи лікування. Показання та види дренування загальної жовчної протоки.
 67. Обтураційна жовтяниця: причина, диференціальна діагностика, методи лікування. Особливості операцій в жовтушних хворих. Засоби попередження полемічних кровотеч.
 68. Постхолецистектомічний синдром. Класифікація, клініка, доопераційна та субопераційна діагностика. Показання до повторних операцій на жовчних шляхах. Основні види повторних операцій.
 69. Цироз печінки, портальна гіпертензія, класифікація, етіологія, Ускладнення. Клініка, діагностика, методи лікування.
 70. Гострий панкреатит, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування.
 71. Ускладнення гострого панкреатиту. Показання до хірургічного лікування. Сучасні оперативні методи лікування. Методи дренування сальникової сумки і черевної порожнини.
 72. Гострий холецистопанкреатит. Етіологія, патогенез, клініка і діагностика, лікування.
 73. Хронічний панкреатит, етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 74. Кісти та нориці підшлункової залози: класифікація, клініка, діагностика і лікування.
 75. Абсцеси та кісти печінки. Клініка, діагностика, лікування.
 76. Хірургічні захворювання та пошкодження селезінки. Клініка, діагностика, лікування.
 77. Гострі захворювання внутрішніх органів, які симулюють картину "гострого живота", їх клінічні прояви та диференціальна діагностика.
 78. Закрита травма живота. Клініка, діагностика, лікування.
 79. Невідкладна діагностично-лікувальна програма при профузних шлунково-кишкових кровотечах.
 80. Варикозна хвороба нижніх кінцівок, класифікація, патогенез. Клініка, діагностика і методи хірургічного лікування.
 81. Ускладнення варикозної хвороби нижніх кінцівок. Гострий тромбофлебіт варикознорозширених вен. Кровотечі з варикозного вузла, клініка, діагностика і лікування.
 82. Гострий тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. Клініка, діагностика і лікування.
 83. Гострий ілеофеморальний тромбоз. Клініка, діагностика і лікування.
 84. Посттромбофлебітичний синдром. Класифікація, патогенез, клініка, діагностика і лікування.
 85. Оклюзія гілок черевного відділу аорти. Вазоренальна гіпертензія. Етіологія, патогенез, клітка, діагностика, хірургічне лікування.
 86. Оклюзійні пораження гілок черевного відділу аорти. Хронічний вісцерально-ішемічний синдром. Етіологія, патогенез. Клініка, діагностика, хірургічне лікування.
 87. Облітеруючий ендартеріїт. Етіологія; патогенез, клініка, діагностика і лікування.
 88. Синдром та хвороба Рейно. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування.
 89. Хронічні оклюзійні ураження периферичних артерій нижніх кінцівок. Синдром Леріша. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування.
 90. Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок. Стадії захворювання. Клініка, діагностика, лікування.
 91. Кровотеча з варікозно-розширених вен нижніх кінцівок. Невідкладна допомога і наступне лікування.
 92. Травматичні пошкодження крупних периферичних судин. Клініка, діагностика, невідкладна допомога, сучасні методи лікування.
 93. Гострий тромбоз та емболія магістральних артерій. Клініка, діагностика, хірургічна тактика.
 94. Політравма, діагностика ведучої травми. Невідкладні заходи.
 95. Гостра лівошлуночкова недостатність. Набряк легень. Методи інтенсивної терапії.
 96. Гостра правошлуночкова недостатність. Тромбоемболія легеневої артерії. Профілактика і методи лікування.
 97. Гостра ниркова недостатність як ускладнення хірургічних захворювань. Методи корегуючої терапії,

 

Зав. кафедрою шпитальної хірургії, Заслужений діяч науки України, д-р мед наук, професор М.Г.Шевчук