Навчальний план передатестаційного циклу за спеціальністю 14.01.03 - "хірургія"

 

 

Тривалість навчання 1 місяць

Кількість годин - 156 годин

 

Розділ

Назва курсу і розділу

 

 

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

 

 

Лекції

Практич ні заняття

Семін ари

Контр оль знань

Іспит

Разом

І

Організація хірургічної допомоги населенню

2

 

 

 

 

2

II

Хірургія органів грудної клітки

4

4

2

 

 

10

III

Хірургія органів черевної порожнини

10

28

12

 

 

50

IV

Хірургія ендокринної системи

2

 

2

 

 

6

V

Судинна хірургія

2

4

2

-

-

8

VI

Невідкладна хірургія в урології та гінекології

2

2

 

 

6

VII

Хірургія дитячого віку

2

2

2

-

-

6

VIII

Онкологія

2

2

2

-

-

6

IX

Хірургічна інфекція

4

10

4

-

-

18

X

Проктологія

2

6

2

-

-

10

XI

Анестезіологія, реаніматологія, інтенсивна терапія та тоансАузіологія

2

6

2

 

 

10

XII

Основи травматології та ортопедії

2

2

2

 

 

6

XIII

Опіки та відмороження

9

-

2

-

-

4

XIV

Організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях

 

 

2

 

 

2

XV

Проблема СНІДу в хірургії

-

-

2

-

-

2

 

Базовий контроль знань

-

-

-

2

-

2

 

Заключний контроль знань

-

-

-

2

-

2

 

Іспит

-

-

-

-

6

6

 

Разом

38

68

40

4

6

156