Тематичний план лекцій для хірургів передатестаційного циклу

Розділи

Тематика лекцій

Кількість годин

І

Організація         хірургічної        допомоги населенню.

2

II

Хірургія органів грудної клітки

 

 

1. Клініка, діагностика, хірургічна тактика у хворих    гнійними    процесами    легень    та плеври.         Спонтанний        пневмоторакс. Піопневмоторакс.      Клініка,      діагностика, лікування. Легенева кровотеча.

2

 

2. Травма органів грудної клітки. Пневмо- і гемоторакс,            ТЕЛА.            Травматичні пошкодження та хімічні опіки стравоходу. Поєднана  травма.   Діагностика,   хірургічна тактика.       Поранення      серця,       клініка, діагностика, хірургічна тактика.

2

III

Хірургія органів черевної порожнини

 

 

1.   Виразкова  хвороба  шлунка  і   12-палої кишки. Ускладнення (перфорація, кровотеча, стеноз,   пенетраця виразки).   Вибір методу хірургічного       лікування       при      різних ускладненнях виразкової хвороби.

2

 

2.    Хірургічні    захворювання    печінки   та жовчовивідних         шляхів.         Топографо-анатомічні   дані   печінки.   Доброякісні   та злоякісні      пухлини      печінки.      Клініка, діагностика, лікування

2

 

3.   Хірургічні   захворювання   підшлункової залози. Гострі та хронічні панкреатити. Кісти та   нориці   підшлункової   залози.   Клініка, діагностика, лікування.

2

 

4.    Травма   органів   черевної   порожнини. Клініка,    діагностика,     вибір    хірургічної тактики. Поєднана травма.

2

 

5. Постгастрорезекційні та постваготомічні синдроми.           Класифікація,           клініка, діагностика, лікування.

2

IV

Хірургія ендокринної системи

 

 

1. Зоб, тіреотоксикоз, клініка, ускладнення, передопераційна     підготовка,      лікування. Гострий   та   хронічний   тіреоїдит   (Ріделя, Хашімото), діагностика, лікування

2

V

Судинна хірургія

 

 

1. Гострі та хронічні оклюзійні ураження периферичних    артерій    нижніх    кінцівок. Синдром    Леріша,     клініка,    діагностика, лікування

2

VI

Невідкладна     хірургія     в    урології    та гінекології

 

 

1.    Диференціальна    діагностика    гострих хірургічних   захворювань   органів   черевної порожнини   з    невідкладними    станами    в урологічній та гінекологічній клініках

2

VII

Хірургія дитячого віку

 

 

1. Вроджені аномалії стравоходу, шлунково-кишкового каналу та жовчних шляхів, їх діагностика та хірургічна тактика.

2

VIII

Онкологія

 

 

1. Доброякісні та злоякісні пухлини органів грудної      порожнини      (легені,      бронхи, стравохід,           середостіння).           Клініка, діагностика, лікування.

2

IX

Хірургічна інфекція

 

 

1.   Хірургічний   сепсис.   Причини,   клініка, діагностика,      лікування.       Хроніосепсис. Клінічний перебіг, лікування

2

 

2.   Гострий   гнійний   перитоніт.   Етіологія, патогенез,            класифікація,            клініка, ускладнення,   лікування.   Кишкові   нориці. Класифікація,       діагностика,       лікування. Показання та методи інтубації кишечника. Туберкульозний    перитоніт.    Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

2

X

Проктологія

 

 

1. Хірургічні захворювання товстої та прямої кишок.    Дивертикули    і    поліпоз    товстої кишки,      їх     ускладнення,      діагностика, лікування.      Травма    товстої    кишки      і промежини, діагностика, лікування.

2

XI

Анестезіологія,                     реаніматологія, інтенсивна терапія та трансфузіологія в хірургії

 

 

1. Тромбо-геморагічнйй синдром в хірургії. Основні     причини,     методи     інтенсивної терапії.    Профілактика    тромбоемболічних ускладнень в післяопераційному періоді.

2

XII

Основи травматології та ортопедії

 

 

1. Переломи та вивихи кісток, класифікація, види зміщень відламків, клініка, діагностика. Транспортна     іммобілізація     при    різних травмах,    засоби,    можливі    ускладнення. Сучасні методи лікування переломів кісток.

2

XIII

Опіки та відмороження

 

 

1.      Термічні      опіки.      Стадії     перебігу, електроопіки   та  хімічні   ураження   шкіри. Методи визначення площі та ступеня опіків. Обсяг невідкладної допомоги та наступні методи лікування хворих з опіками різних локалізацій

2

Всього

 

38

 

Завідувач кафедри хірургії ФПО Івано-Франківського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор О.Л.Ткачук