Майбутні засідання

Програма засідань осередку асоціації хірургів на 2018 рік

 
ПРОГРАМА
ЗАСІДАНЬ АСОЦІАЦІЇ ХІРУРГІВ ТА ПЕРЕРИВИСТИХ КУРСІВ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2018 РІК
01 лютого (початок 10.00 год.) Хірургічне відділення  ОДКЛ
1. Обхід та обговорення хворих.
2. Стан надання хірургічної допомоги дитячому населенню області у 2017 році.
Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ ОДА з дитячої хірургії.
3. Діагностика і лікування інвагінації кишечника у дітей. Сучасний стан проблеми.
Проф. О.Д. Фофанов.
4. Операція аугментаційної везикоілеопластики з апендиковезикостомією. Перший досвід.
Ю.Р. Доценко
5. Обговорення доповідей.
01 березня (початок 10.00 год.) Хірургічне відділення  та ЦМПХ ОКЛ
1. Обхід та обговорення хворих.
2. Хронічний панкреатит з біліарною гіпертензією. Діагностика, показання до оперативного лікування, хірургічна тактика.
Проф. В.І. Пилипчук.
3. Хронічний панкреатит з протоковою гіпертензією. Діагностика, показання до оперативного лікування, хірургічна тактика.
А.Д. Хруник.
4. Обговорення доповідей.
6. Звіт про результати роботи хірургічної служби області в 2017 році та наступні завдання.
Головний хірург ДОЗ.
 
 
 
05 квітня (початок 10.00 год.) Хірургічне відділення МКЛ № 1
1. Обхід та обговорення хворих.
2. Використання методу ВЧ-електрозварювання тканин в клінічній практиці.
д.м.н. А.І. Гуцуляк
3. Внутрішньоартеріальна регіонарна терапія в комплексному лікуванні гострої стадії стопи Шарко
доц. І.В. Біцька
4. Обговорення доповідей.
5. Стан надання хірургічної допомоги в хірургічному відділенні МКЛ № 1.
Зав.хірургічного відділення Я.І.Козань.
 
03 травня (початок 10.00 год.) Хірургічне відділення ЦМКЛ
1. Обхід та обговорення хворих.
2. Сучасні підходи до лікування ран.
Проф. О.В. Пиптюк
2. Еволюція шлункової хірургії.
Проф. М.Г. Гончар
3. Злукова хвороба очеревини – нові і старі тактичні підходи.
Доц. С.Б.Телемуха
4. Обговорення доповідей.
5. Стан надання хірургічної допомоги в хірургічному відділенні ЦМКЛ.
Зав.хірургічного відділення А.Є.Богуш.
 
07 червня (початок 10.00 год.) Хірургічне відділення Галицької ЦРЛ
1. Обхід та обговорення хворих.
2. Хірургічна тактика у хворих з ургентною онкопатологією.
П.М. Семенів.
3. Локальні протоколи в проктології.
О.М. Петрина.
4. Обговорення доповідей.
5. Стан надання хірургічної допомоги населенню району.
Районний хірург.
6. Засідання комісії з невідкладної хірургії.
06 вересня (початок 10.00 год.)  Хірургічне відділення Долинської ЦРЛ
1. Обхід та обговорення хворих.
2. Стандарти лікування хворих із судинною патологією відповідно до рекомендацій світових товариств на 2018 рік.
Проф. І.М.Гудз.
3. Хірургічна профілактика ішемічних інсультів: ситуація в Україні та в світі доц. В.Л. Нестеренко
4. Обговорення доповідей.
5. Стан надання хірургічної допомоги населенню району.
Районний хірург.
04 жовтня (початок 10.00 год.)   Хірургічне відділення Рожнятівської ЦРЛ
1. Обхід та обговорення хворих.
2. Ендоскопічні втручання у хворих на гострий та хронічний панкреатит.
С.М. Гедзик.
3. Сучасні погляди на доцільність виконання окремих лапароскопічних втручань в світлі доказової медицини.
Проф. О.Л.Ткачук.
4. Обговорення доповідей.
5. Стан надання хірургічної допомоги населенню району.
Районний хірург.
01 листопада (початок 10.00 год.)    Відділення судинної хірургії ОКЛ
1. Обхід та обговорення хворих.
2. Проблема аневризм аорти в реаліях медичних закладів України.
Лікар І.Я. Мельник.
3. Сучасні тенденції розвитку світової судинної хірургії (за результатами стажувань у зарубіжних судинних центрах).
Асистент, к.м.н. О.І.Гудз
4. Обговорення доповідей.
5. Стан надання допомоги у відділенні судинної хірургії ОКЛ.
Завідувач відділення.
 
 
 
 
 
 
06 грудня (початок 10.00 год.) Проктологічне  відділення  ОКЛ
1. Обхід та обговорення хворих.
2. Сучасна хірургічна тактика при травматичних пошкодженнях промежини, прямої та ободової кишки.
Л-р В.Я. Куньчик.
3. Стріктури анального каналу. Причини, діагностика, лікування.
К.мед.н. І.Я. Садовий.
4. Стан надання допомоги у проктологічному відділенні ОКЛ.
Завідувач відділення.
6. Обговорення доповідей.
 
 
Голова Асоціації хірургів області                                         В.І. Пилипчук