Хірургічне відділення Коломийської центральної районної лікарні

Завідуючий відділенням: ДЕБЕНКО Володимир Михайлович
Кількість ліжок: 60
Опис відділення: 

Добре організована і злагоджена робота хірургічної служби
завдяки відповідальності лікарів-хірургів: Івахів С.І. (1965р.), Яворський Р.М. (1966р.), Хомин І.Я.(1967р.), - Пісак П.М.(1972р), Цариняк М.В. (1973р.), Цимбалюк М.В. (1977р.), з  1985р – Коломийчук В.М., Берник І.Ю та Сербенюк Р.М., Скрибайло Р.Є.(1987р), а з 1992 р. – Хить Р.В., Кобринський З.Р., Зеленко В.В., Карпенюк В.М., та Зеленко Я.В., з 1993р.- Ковальчук В.В., Кендзьора І.М. та Сандуляк Р.В.

Історична довідка: 

Час невблаганно стирає в пам’яті минуле хірургічного відділу, лікарів-хірургів, медичних сестер, які повертали здоров’я мешканцям міста. Опові-
даю коломиянам про славні медичні справи хірургічної служби від найдав-ніших часів аж до нинішніх і про долю, яку пережив колектив відділу.
    Хірургічний відділ з великою і малою операційними розміщувався на другому поверсі Коломийського шпиталю. Хірургічних інструментів було в достатній кількості. У хірургічних палатах було по 8-10 ліжок, а в менших –
2-4 ліжка. Завідував відділом директор шпиталю Станіслав Калінєвич, спе-ціалізувався в хірургії молодий лікар Пілєцкі, неофіційно працював у
відділі хірургії лікар-єврей з чеським дипломом Геллер. У нічні години у шпиталі чергував лікар Пілєцкі і в разі потреби посилав шпитальну бричку по директора-хірурга чи іншого лікаря.
    У 1939р. відійшов із шпиталю і виїхав у провінцію лікар Пілєцкі. На його місце прийшла Лідія Левицька – донька вчителя гімназії, випускниця коломийської «Рідної школи» та медичних студій у Познані.
    Шпитальних хворих обслуговували монахині, замінити їх каліфі-кованими медсестрами не було можливості. Навіть Народна лічниця у Лувові запрошувала на працю медсестер-бельгійок. Шпиталь і надалі був чужим для селян-бідняків. Часто візник хворого з довідкою із сільської ради залишав у почекальні і скоро від’їжджав, щоб хворого не відправили в село.
    Восени 1941р. шпиталь одержав нового директора лікаря-хірурга Ярослава Геника-Березовського. З відходом Станіслава Калінєвича у шпиталі не було жодного лікаря поляка.
    Хворих харчували погано, частот їжа була недоварена, одноманітна, інколи холодна.
    У 1941-1943 р.р.,  успішний випускник Познанського університету,
Ярослав Хомин (19.03.1914р.- 13.01.1980 р. м. Коломия) працював лікарем -хірургом  у хірургічній клініці професора Бориса Андрієвського, де ліку-валися поранені вояки УПА. Через воєнні події Б. Андрієвський емігрував за кордон. У жовтні 1943р. Я.Хомин з сім’єю  переїхав до Косова. Тут він обіймав посаду хірурга місцевої лікарні. Мав зв’язки з УПА, оперував пора-нених бійців УПА у шпитальках, сільських хатах, а інколи просто у лісі. Осуджений високої кваліфікації лікар-хірург, Ярослав Хомин відбував покарання у сталінських концтаборах Норильська і Красноярська (1950-1954р.р.). Після звільнення у 1954-1957р.р. він надає кваліфіковану
хірургічну допомогу краянам у Коломийській міській лікарні.
Син Я. Хомина та Ангеліни Ігор – випускник 1966 року Івано-Франківського медичного інституту, здібний лікар-хірург медичних закладів Коломиї за фальшиві свідчення був репресований і передчасно відійшов у вічність (23.03.1943-04.12.1995р.).
    
У перші повоєнні роки хірургічну допомогу в хірургічному відділі міської лікарні надавала Трутяк Ельза Августівна (15.07.1945р.), а амбу-латорну допомогу лікар-хірург – Кулакова Марія Степанівна ( поліклініка №1, вересень 1945р.). Завідувала хірургічним відділом Левицька Л.Б. (1944-1946 р.р.). Левицька Л.Б у 1950 р. виїхала у Польщу. У 1945-1946р. прибули лікарі хірурги: Клеймйонов І.О.; Левицька Т.П. та в 1948 р. Паляниця В.М.
( міська поліклініка №2). Чернову М.П. призначено завідуючою хірургічним відділом 07.12.1946р. до 27.04.1951р.
    Головний лікар міської лікарні Клеймйонов Іван Олексійович – один з перших з 10.09.1948р. виконує обов’язки позаштатного хірурга міста. Згідно
функціональних обов’язків він проводив загальні обходи у хірургічному відділі, клінічні розбори хворих, контролював ведення медичної документ-тації, забезпечення відділу апаратурою та інструментарієм, ліками, запасами крові і кровозамінників, дотримання правил асептики та антисептики, впровадження досягнень хірургічної науки і практики, аналізував випадки пізньої або невірної хірургічної діагностики та причин післяопераційних ускладнень.
    Посаду завідуючого хірургічним відділом обіймає Паляниця В.М.
(з 28.11.1951р. - 1967р.), у 1954р. тимчасово виконував обов’язки завідділом
хірургії Коваль В.П.; він виїхав із Коломиї в 1957 році.
    У листопаді 1951р. на базі міської лікарні проведені виїзні триденні
переривисті курси лікарів-хірургів – області. Поділився досвідом лікувально-
діагностичної роботи лікарів хірургів позаштатний хірург міста Клеймйонов
І.О. Лікарі-хірурги одержали теоретичні знання здобули практичні навички.
    Міське лікарняно-поліклінічне об’єднання укомплектовується лікарями-хірургами: Трутяк Р.В.(хірургічне відділення з 03.10.1953р., стаж роботи більше п’яти років), Базилецький Д.М.(поліклініка з 01. 08. 1953 р. ), Семенюк Є.В.(1955р.), Протас Є.М.- старший лікар-ординатор хірургічного відділу (1958р.), Алієва-Олійник Г.Л. (1958р.). Джувелікян З.О. ( 1959р.), Сенютович Р.В. звільнився 1965р.
    Наказом по міськздороввідділу на 1955-1957 роки затверджено хірург-
Гами-консультантами на міто та прилеглі райони головного лікаря міської лікарні, хірурга Чернову М.П. та заввідділом хірургії Паляницю В.М. Лікарі-хірурги вночі чергували на дому, виклики їх у лікарню проводилися при наявності невідкладних хірургічних станів. Проплачували за відроблені у вечірні чи нічні години, або скорочували робочі години.
    Обов’язки завідуючих хірургічним відділом виконували:
- Трутяк Р.В.-1967-1979 рр., репресований у 1980 році;
- Григорчук М.М.-лікар-хірург міської лікарні з 1966 р.,заввідділом у 1979році;
- Дорошенко А.І.-1980-2006 рр.;
- Дебенко В.М.-з 2007 року.
    Добре організована і злагоджена робота хірургічної служби
завдяки відповідальності лікарів-хірургів: Івахів С.І. (1965р.), Яворський Р.М. (1966р.), Хомин І.Я.(1967р.), - Пісак П.М.(1972р), Цариняк М.В. (1973р.), Цимбалюк М.В. (1977р.), з  1985р – Коломийчук В.М., Берник І.Ю та Сербенюк Р.М., Скрибайло Р.Є.(1987р), а з 1992 р. – Хить Р.В., Кобринський З.Р., Зеленко В.В., Карпенюк В.М., та Зеленко Я.В., з 1993р.- Ковальчук В.В., Кендзьора І.М. та Сандуляк Р.В.
    Успіхи у роботі лікарів-хірургів у великій мірі залежать від чіткої злагодженої праці медичних сестер, організаторів їхньої роботи – старших сестер відділу. Я повертаю імена старших медичних сестер, які забезпечу-вали  життя і діяльність відділу хірургії:
- Мілова (Ізотченко) Валентина Іванівна, єдина старша медсестра міської лікарні 29.03.1948р.-1950р.р.
- Очеретяна 1950-1952рр.;
- Шахрай і Краснянська Н -1952-1960 рр.;
- Єпіфанова М.В. -1960-1963 рр.;
- Пушкарьова К.С. -1963-1971 рр.;
- Головатюк Н.П. -1971-1985рр.;
-Зуєва А.Г. – з 1985р.
    Важливим підрозділом хірургічного відділу є операційно-перев’язоч-ний блок. Чітка організація його роботи покладається на старших медичних сестер блоку: Янкунас Р.В.-1951-1959р.; Каштилярій А. з 09.02. 1959р. до 21.04.1971р.; Кулигіну Г.В.-1971-1985рр.; Булигіну А.Б.; Карпенюк Г.М. з 2008 року. 

Контактні дані: 

Коломийська центральна районна лікарня
вул. Крушельницьких, 26,
м.Коломия, Івано-Франківська обл., Україна, 78200
Факс 2-05-90
e-mail: tmo@yes.net.ua

Колектив

ВЛАСЮК Костянтин Костянтинович
Гаєвий Мирослав Петрович
Гресько Михайло Іванович